Parodontologie

Onemocnění parodontu patří v kontextu stomatologie k těm nejméně příjemným, především proto, že v případě komplikací mohou negativně ovlivnit organismus jako celek. Nejrozšířenějšími onemocněními parodontu jsou zánět dásní a parodontóza – zánět závěsného aparátu – a v naší ordinaci se dlouhodobě specializujeme na jejich odbornou léčbu.

Jak tato onemocnění vznikají? Zánět dásní – ginigivitis – i parodontóza mají svůj původ v mikrobiálním zubním plaku. Ten se postupně proměňuje v zubní kámen, který může poškozovat dáseň přilehlou k zubu. Zánět dásně jako takový je poměrně snadno léčitelný, větší problém ale nastává při vzniku tzv. parodontálního chobotu a následného nástupu parodontózy, která může v konečném důsledku způsobit až viklání a vypadávání zubů, ale i další zdravotní potíže.

Pokud jde o onemocnění parodontu, je zcela zásadní především prevence v podobě pravidelného odstraňování zubního plaku a kamene. V rámci léčby těchto onemocnění v naší ordinaci nabízíme:

  • konzervativní léčbu parodonparií včetně laseru
  • chirurgickou léčbu parodonpatií včetně řízené tkáňové regenerace
  • kompletní mukogingivální chirurgii
  • plastickou chirurgii parodontu
  • vybrané výkony dentoalveolární chirurgie
  • preprotetickou chirurgii.