Záchovná stomatologie

Do oblasti záchovné stomatologie patří všechno, co si v souvislosti s návštěvou zubního lékaře vybavíte nejčastěji: především aplikace zubních výplní při léčbě kazů. V naší ordinaci používáme moderní materiály a technologie, které zajistí nejen vysoce kvalitní léčbu kazu, ale i maximální každodenní komfort pacienta. Od dob, kdy Vám Váš zubní lékař automaticky dal amalgámovou výplň, jsou pryč. V naší ordinaci máme kromě nich k dispozici také

  • estetické zubní výplně
  • kompozitní zubní výplně
  • keramické zubní výplně.

Dojde-li k hlubšímu poškození zubu, zajišťujeme také endodontická ošetření – ošetření kořenových kanálků. Jde o relativně náročný, ale pro pacienta bezproblémový zákrok, který leckdy dokáže zajistit zachování zubu i v těch nejtěžších případech.

Další služby v oblasti záchovné stomatologie:

  • základní preventivní péče
  • dětská stomatologie